Friday, October 13, 2006

Baba Safari Is Living In Our Hearts

Courtesy of Versatel

Safari Azerbaijan Province (SAP)

به سایت استان آذربایجان صفری به مرکزیت شهر تاریخی اردبیل خوش آمدید


اردبیل شهر آذری های قهرمان است. اردبیل هم تاریخ ساز بوده است و هم کشور ساز فرزندانی مثل زنده یاد استا د بابا صفری به اجتماع تحویل داده است که جامعه ساز و نمونه ی انسان و انسانیت بوده اند

.اردبیل نام استانش را از نام آذربا یجان نمی گسلدمگر می شود نام اردبیل بیاید و نام مادر و پدرش حذف شود.استان آذربایجان صفری نام پدر قهرمان و دانشمند خود را , بابا صفری به دلیل کاملا بدیهی و روشن به استان خود نهاده است چرا که هم نام آذربا یجان لا زمه ی نام این استان است و خواهد بود و هم نام با با صفری که همچون گوهری گرانبها و درخشان در جان و دل مردم ارد بیل جای دارد .

فیلسوف , ادیب , حقوق دان , مورخ تاریخ ایران و آذربایجان , جامعه شناس , اسلام شناس
سیاستمدار و جغرافی دان
مفسر تاریخ و فیلسوف شهیر شهر اردبیل استاد گرانقدر ایران و کلیه آذربایجانیها
چند سالی است که رخت از این جهان فانی بر بسته است .
چهره مهربان و نورانی بابا صفری اشعه های محبت و صفا را بر اطراف ساطع می کرد . رفتارش بر احترام و حرمت انسانها در هر رتبه ای از جامعه بود . با لا ترین و والا ترین احترا مات را در حق افراد می کرد . ضایع کردن نعمعت های طبیعت را که از طرف باری تعالی برای موجودات زنده فراهم شده اند را نشان از قدر نداتستن نعمتهای الهی می دانست. . اخلاق بزرگ نیکو کاران را داشت و بر معرفت انسانها و کسب فضا یل بیشتر تاکید فراوان می نمود
Courtesy of Versatel
Link:Ardabil Info's Website

استاد صفری در تاریخ 1299 هجری شمسی برابر با 2 اکتبر 1920 میلا دی در خانواده ای متدین در شهر ارد بیل چشم به جهان گشود . پدر زحمتکش او تاجری با ایمان و صدیق به نام عبد ا لعظیم بود که سا لها در روسیه تزاری در زمان نیکلای دوم به تجارت و فروش کا لا های تولید شده در خانات و سرزمین های جنوب رود ارس که تحت لوای دولت قاجار احمد شاه اداره می شدند در شهرهای اطراف مسکو و قفقا ز مشغو ل بود که بعد از انقلاب اکتبر سوسیا لیستی روسیه در اکتبر 1917 به دلا یل هرج و مرج و بی قانونی تمام دار و ندار خو د را از دست داد و فقط توا نست با لباسهای کهنه و مندرس خود به شهر اردبیل بگریزد و زندگی اش را دوبا ره از نو شروع بکند
Courtesy of Versatel


در دوران کودکی با با صفری اقتصاد و جامعه در بدترین شرایط بود . اوضا ع قفقاز , سرزمین های امپراطو ری شکست خورده در جنگ جها نی اول عثمانی و ارو پا چهر ه جدیدی به خود می دیدند در اردبیل و مناطق مختلف قحطی و بیکاری حاکم بود و مردم دار و ندار خود را در منزل می فرو ختند که زنده بما نند


در زمان قحطی و گرسنگی و بیکاری اکثریت مردم اردبیل, اکثریت مردم روسیه, آلمان و بیشتر کشورهای آسیایی هم با مرگ و گرسنگی مبا رزه می کردند . آلمان بر اثر تحریم های بریتانیا , فر انسه و آمریکا ده ها هزار کودک و آدمهای بزرگ سال خود را بر اثر گرسنگی از دست می داد . ده ها هزار مردم روسیه بر اثر قحطی و گرسنگی مردند .

شهر اردبیل آذربایجان هم در این شرا یط فلاکت بار گرسنگی بعد از جنگ جهانی اول می سوخت . برای خریدن یک قطعه نان در آلمان سال 1923 و 1924 آلمانیها لازم به پرداخت چندین تریلیون مارک آلمان (واحد پول آلمان ) بودند .

بابا صفری در این شرایط سخت فقر و گرسنگی زندگی می کرد و بقول معروف نفس می کشید
بابا صفری با انسان بودن و با انسانیت زندگی کردن را از آغاز کودکی خود از دامان پدر و مادر زحمتکش و انساندوست خود آموخت . او آموخت که در این دنیای پر از جاذ به و لی فانی و موقت انسان بودن و برای انسانها خدمت کردن بایستی سر لوحه ی فعالیت ها ی او در زندگی اش باشد
استاد بابا صفری به رعایت شخصیت و تربیت صحیح کودکان همیشه تاکید می کرد و خود چنان به کودکان احترام می گذاشت که مردم تصور می نمو دند که مبادا سال های سال آنها در احترام به شخصیت کودکان خود قصور کرده اند
بابا صفری رنج های زیادی کشید . او به لهجه ی آشکار آذربایجانی خود افتخار می کرد
طلوع آفتاب زندگی بخش رهنمودهای پدر تاریخ شهر اردبیل کتاب مقدسی برای مردم اردبیل خواهد بود . با با ی اردبیلی ها برای کل ایرانیها کتابهای تاریخ , جغرافی, علوم اجتماعی , دین شناسی و اخلاق نوشت که در سالهای دراز زمان پهلوی در دبیزستان ها به عنوان کتب درسی میلیونها دانش آموز تدریس می شد . در کتابهای جغرافی استاد بابا صفری شهر آستارا را مربوط به شهر اردبیل ذکر می نمود و آن را پیش بندر اردبیل می نامید هرچند شاه آستارا را با دوز و کلک به استان گیلان ملحق کرده بود .

Links:
Astara & Ardabil
Father of Ardabil City, Baba Safari
To Remember Baba Safari
________________________________________________

Career of Baba Safari:

1949: He was appointed as the assistant director in the ministry of culture(branch Ardabil). After 18 months working in this position, he returned to Tehran and was appointed as the principal of one of the prominent high school in the capital of Iran. In the autumn of 1952, he was elected as the mayor of the city of Ardabil in Azerbaijan.Adile KaratepeSen Gelmez Oldun


Sen Olmayanda
AzerbaijanAzeri


Aman Gezlar
Azerbaijan
Azeri


Gozel Sen Haralisan
Azerbaijan
Azeri
1951: Sadegh Hedayat Committed Suicide In Paris, France
در سال 1951
صادق هدایت نویسنده مشهور ایرانی در فرانسه خودکشی می کند


از پاییز سال 1952 میلادی تا ماه آگوست 1953 در روز نوزدهم آن ماه هشت و نه ماه به عنوان شهردار محبوب و فداکار اردبیلیهای تاریخ ساز
شد


کودتای آمریکا و انگلیس بر ضد دولت قانونی دکتر محمد مصدق بابا صفری را که یک حقوق دان و فلسفه دان بود و برای حقوق قانونی مردم مبارزه می کرد به استعفا از مقام شهرداری اردبیل کرد. افسر دولت کودتاگر که از محله های بد نام تهران به ریاست پلیس شهر اردبیل گمارده شده بود نامش سرهنگ معصومی بود که می خواست بابا صفری شهردار محبوب دوران مصدق اردبیل را در سیاه چالهای شهر شکنجه بدهد و بکشد . مردم قهرمان اردبیل که دیده بودند بودجه شهر از بدهکاریهای هنگفت قبل از بابا صفری به اضا فه بودجه در زمان بابا صفری تبدیل شده و آقای صفری با وجود شهردار بودن خودش جارو در دست می گیرد و خیابانها را جارو می کند همه از بابا صفری حمایت کردند و او را مخفی کردند

A Film About Military Coup:

کودتای آمریکا و انگلیسی بر ضد دولت قانونی دکتر محمد مصدق


1953
The shah flees to Italy while his generals and the CIA (by direct order of the president of the USA, General President Dwight Eisenhower and under the direction of Allen Dulles, Kermit Roosovelt, General H. Normans Schwrzkopf) carry out a military coup in his name but in favor of the big oil companies of the Great Britain and the USA withing 3 days, the shah returns and bans political oppositions. Mossadegh is broughy before a military tribunal and senetenced to 3 years of solitary confinement for high treason. After his relase in 1956, he remains house arrest until his death in 1967.

1954 the Great Britain and the USA gave minimal control of Iran's oils field to their own puppet, namely shah so that he can buy all sorts of goods and weapons from the United States and Great Britain.

1955
End of Martial Law:

Martial law in Tehran, in effect since 1951, ends.

Kermit Roosvelt (نوه رییس جمهور اسبق آمریکا , تودور روزولت )
با اختصاص یک میلیون دلار به نوه رییس جمهور اسبق آمریکا , تودور روزولت ( با رییس جمهور فرانکلین د. روزولت که از سال 1933 تا 1945 ریاست کرد قاطی نشود ) و صرف فقط یکصد هزار دلار از آن به عو امل عقب افتاده و نوکر صفت با همکاری جاسو س های سازمان سیا و انگلیس کودتای نظامی انجام دادند و محمد رضا پهلوی را که به ایتالیا فرار کرده بود تاج و تخت آمریکای و انگلیسی بخشیدند

Courtesy of PC1.1C.NCU
بابا صفری به مدت 17 سال به عنوان نایب معاون نخست وزیر ایران در امور اوقاف و زیارت تحولی شگرف در مدیریت دو مین ارگان ثروتمند ایران بعد از نفت و امنیت و رفاه هزاران مشتا قان زیارت حج و اماکنه مقدس سوریه و عراق فراهم آورد

استاد بابا صفری به مدت 17 سال سکان کشتی اوقاف کشور ایران را هدایت می کرد . از لحاظ مقام اداری او به عنوان دستیار معا ون های نخست و زیر ایران در ا مور وقف مساجد و تمام امور اوقاف کشور بود . سازمان اوقاف بعد از شرکت ملی نفت دومین سازمان پولدار ایران بود و ثروتهای اوقاف نجومی بود . از سال 1351 امور حج و زیارت ایران هم به کارهای بابا صفری اضافه شد. تعداد کثیری از روحانیون شیعه و سنی ایران که وفادار به دولت بودند از اوقاف کشور تحت نام مروجین مذهبی حقوق دریافت می داشتند.


The great historian of the city Ardabil, who is known as the father of history of Ardabil, died on July 14, 2003 at the age 82 in the city of Stockholm.Sweden.
Mr. Baba Safari, who was the assistant director of the minsitry of culture (branch Ardabil) in 1949-1950, was chosen as the mayor of Ardabil in the autumn 1952 until the emergence of the coup d' etat of the foreign countries in August 19, 1953.
Mr. Safari, after this coup was forced to resign; the chief police of the coup d'etat's government in the city of Ardabil, colonel Massoumi planned to send him to jail for his involvement in the pro-democracy movements of this city, but the clerics, businessmen and many people supported him from any persecution; later he was exonerated from any wrong doings.
The governor of the province in Azerbaijan (Tabriz) invited him for a higher position, but Mr. Baba Safari prefered not to be involved in the affairs of the coup d'etat's government after August 19, 1953.Mr. Safari left his city Ardabil for Tehran; there, he continued his studies in the public administration; later he received his M. Sc in this field.
Since 1960-1978, he worked in the Iranian's Oghaf organization in Tehran; he was the assistant to deputy prime ministers of Iran in the Oghaf's issues.
He served about 17 years in this organization and in his time, the Oghaf was an organization, which was the second richest institute after the Iranian Oil Company(IOC). Mr. Safari reformed the subject of the pilgrimages to the holy cities of mecca and also those cities in Iraq. Most representatives of the islamic countries in the region, saw Mr. Safari's plans on the issues of the pilgrimage very successful and admirable.


خداوند روح پاک و مطهر استاد بابا صفری را که عاشق صداقت و علم و دانش برای رهایی بشریت از چنگال عفریت نا دانی و عقب افتادگی بود شاد کند . اردبیل زنده می ماند چونکه فرشتگان عاشق انسانیت و پیشرفت و تمدنی مثل بابا صفری دارد . هر آذربایجانی در اردبیل و سایر نقاط این خطه ی فرهنگ و تاریخ و تمدن که در راه رهایی از تحجر و تاریکی تلاش نماید بابا صفری های دیگری خواهند بود برای اعتلای فرهنگ و زبان آذربایجان پر گهر و فرهنگ خیز .Courtesy of Versatel


Ardabil & Pictures
Sabalan & Ardabil
Ardabil's Pictures

Courtesy of Versatel


زندگی‌نامه «باباصفری» منتشر شد
Publication of Biography of Baba Safari (Persian)


A)In This New Book, You Can Read Some Memories Related To Baba Safari By Mr. Javad Vaheb-Zadeh.
B)In This New Book, You Can Read An Article " A Combination of Creativity & Services" Related To Baba Safari's Achievements By Mr. Mahboub Tarbiyat.
C)In This New Book, You Can Read An Article " An Eternal Partner & Soulmate" By Baba Safari's Beloved Wife, Mrs. Monireh Vaheb-Zadeh, Who Is A Symbol Of Wisdom & Honesty.
D)In This New Book, You Can Read An Article " A Baba, Who Lived With History & Died For History" By Mr. Moussa Taghizadeh.
E)In This New Book, You Can Read An Article " More Pure Than Pure" By Youssif Memari.
F)In This New Book, You Can Read An Article " Mourning For A Friend" By Alireza Ardabili.
G)In This New Book, You Can Read An Article " Pity To Die Wise & Live Non-Wise" By
Mr. Saber Azimi.
H)In This New Book, You Can Read An Article " Ardabil In The Crossroad Of History" By Abbasali Yahyavi.
I)In This New Book, You Can Read An Article " To Value From Those People, Who Values" By Baba Safari's Son, Mr. Davar Safari.
J)In This New Book, You Can Read Aabou A Letter From Baba Safari To Mr. Youssif Memari.
K) In This New Book, You Can Read An Article "Ardabil In The Crossraod Of History" By Mr. Rasoul Kolahi.
L) In This New Book, You Can Read An Introduction From Mohamad Reza Nassiri.
M)In This New Book, You Can Read An Article " A Transparent Patience" By Mr. Ali Asghar Nasr.از خدمات مرحوم باباصفري تجليل مي شود
Link:تجليل از خدمات


An renowned Iranian writer, exiled in Germany Mr. Abbas Maaroufi, said: I've had a valuable book with the title" Ardabil in the passage of history", which was written by Mr. Baba Safari. I really benfited too much from the attitude, the space and the feelings of this author, who had beautifully poured all these qualities into his book. Sometime, I'm feeling that Mr. Baba Safari had written this book only for me."
ج: کتاب ارزشمندی در دستم بود با عنوان «اردبیل در گذرگاه تاریخ» تألیف بابا صفری. من حتا از لحن، فضا و احساس این نویسنده سودهای فراوان بردم. گاهی حس می کنم آقای بابا صفری این کتاب را برای من نوشته بود. کتابی که اگر کسی آن را ورق بزند، ارتباطی از آن با «سمفونی مردگان» درک نخواهد کرد. آن کتاب را باید درک کرد و «سمفونی مردگان» را ورق زد.


Courtesy of Alefbe


عباس معروفی
تاریخ تولد: 27 اردیبهشت 1336
محل تولد: تهران

زمان پاسخگویی: از 21 مارس تا دسامبر 2000/ فروردین - دی 1379

محل: دورِن و برلین - آلمان


انسان در هنر کریستال می شود
گفتگوی کتبی از کتاب «نامها و نگاهها - ده گفتگو»
گردآورنده: الاهه بقراط
طراحی جلد و چهره ها: اکرم ابویی
چاپ اول: بهار 2001 / 1380
انتشارات نیما / اسن - آلمان

چرا تقسیم بندی سمفونی را برای رمانتان انتخاب کردید؟

عباس معروفی: «سمفونی مردگان» تنها یک نام بر رمان نیست. من در ذهنم آدمها را سازبندی کرده ام و اگر موسیقیدان بودم، به جای رمان واقعا یک سمفونی می ساختم که در آن گاهی کلاغی بر شاخه درختی بگوید: «برف، برف!»

موسیقی در کار و زندگی من شاید مهم ترین نقش را دارد. از آن گذشته، برای یک روشنفکر درک موسیقی، مثل درک اکسیژ، حیاتی است.س: یک فصل شامل چهار موومان و فصل آخر فقط یک موومان است. می توان فصل آخر را به معنای سمفونی ناتمام گرفت و یا داستان می باید در آنجا تمام می شد؟

ج: بله. معمولا یک سمفونی از چهار موومان تشکیل می شود. سمفوی مردگان هم از چهار موومان تشکیل شده که فرم اول، یعنی فرم موومان اول در پایان هم تکرار شده است. اگر دقت کرده باشید، موومان یکم با شماره ای مشخص شده: قسمت یکم، قسمت دوم.

می خواستم ارکستر دوباره به آغاز و فضای آغازین سمفونی بازگردد. شاید به این خاطر که یادم بود چایکوفسکی در «مرگ در پاریس» فرم آغازینش را تکرار نکرد و به کار کمی لطمه زد. از سویی دیگر زبان دراماتیک ما جمعا بیست و چهار ساعت است که چهل و سه سال زندگی در آن چرخ می خورد. زمان دراماتیک سمفونی مردگان در موومان یکم (در آغاز و در پایان) شکل می گیرد.

س: از تکنیک «سمفونی مردگان» بگویید.

ج: «سمفونی مردگان» به شیوه سیال ذهن روایت شده است. فروپاشی خانواده در فروپاشی زمانِ ذهنی اورهان اورخانی یا راوی رمان. دوربین فیلم برداری، جای زاویه دید قرار می گیرد. آن هم دوربینی که مرکّب است. هنگامی که دوربین بیرونی اورهان را روایت می کند، زمان حال رمان شکل می گیرد، با روایت سوم شخص. اما بیواسطه این دوربین با دوربین درونی اورهان عوض می شود که زمان داستانی مثل آکاردئون، لایه لایه طی طریق می کند و با روایت اول شخص، چهل و سه سال زندگی را دور می زند تا جایی که در موومان دوم، دوربین فاصله اساسی می گیرد و از اورهان جدا می شود. نزدیک به آیدین می ایستد.

در موومان سوم، دوربین باز هم بیشتر فاصله می گیرد. از ذهن سورملینا در ذهن آیدین جاری می گردد، دو ذهنی، ترکیبی از زمان حال آیدین و خاطرات سورملینا.

در موومان چهارم، یک روز «سوجی» (آیدین) زنجیر شده به نرده های ایوان، از ذهن آیدین، بیانیه رمان صادر می شود. و بعد در موومان یکم، قسمت دوم، باز هم دوربین های مرکّب، مثل آغاز، زمان دراماتیک را بیان می کنند: یک نگاه از بیرون، سوم شخص، نگاه دیگر از درون، اول شخص.

مهم ترین وجه تکنیکی رمان، شکست زمان و بازی با آن است، یا شاید هم فرم موسیقایی آن. و من اطمینان دارم که با فرم قرن نوزدهمی هرگز نمی شد رمان را نوشت. برای من البته مهم این بود که شب به شب پیش می رفتم و نمی دانستم پایان کار به کجا می کشد. تا اینکه اورهان تب و لرز کرد، و در شورآبی غرق شد. جوری که انگار مردی خود را در آب دار زده است.

فکر می کنم ساعت چهار صبح بود که خودنویس را روی میز گذاشتم و بعد یک لحظه دیدم دارم وسط اتاق می رقصم.س: در طول رمان «سمفونی مردگان» خواننده سردش است و گوشش از «قار، قار» (یا به گفته شما: برف، برف) کلاغها پر است. چرا اردبیل را انتخاب کردید؟

ج: خودم هم سردم بود. گاهی از شدت سرما می لرزیدم. بخصوص که آن سالها معلم بودم. وضع نفت در تهران خراب بود. با صفهای طولانی و مسئله غم انگیز کمبود نفت. همه خانه را نمی توانستیم گرم کنیم و اتاق کار من معمولا مثل یخچال سرد بود. کمی نرمش می کردم که درجه حرارت بدنم را بالا ببرم و بتوانم تحمل کنم. اما سرد بود و من هم آن تجربه را لازم داشتم.

از طرفی هم فضای سیاسی کشور جوری بود که سرما گاهی فکر را در هوا منجمد می کرد. سالهایی گذشت که از شنیدن خبرها حیرت می کردی و منجمد می شدی. برای همین به بستر مناسبی احتیاج داشتم که همیشه زیر صفر باشد. و کجا بهتر از اردبیل؟ شهری با سابقه تاریخی و فرهنگی مشخص. با آن شورآبی زیبا. با آن بازار آجیل فروشها که حجره اورهان در نبش آن قرار داشت. مهم تر از همه کارخانه پنکه سازی لُرد که درست روبروی خانه پدر بود و ماشین های جمس پر از پنکه از راه شیبدارش بالا می آمدند و صدای هورهور آن کارخانه هیچ وقت قطع نمی شد. واقعا حیف نبود؟س: بگویید ببینم، واقعا در اردبیل کارخانه پنکه سازی لُرد وجود داشته است؟

ج: «چطور وجود نداشته است؟» این گفته بسیاری از مردم اردبیل است. یک بازنشسته فرهنگ شهر اردبیل به من می گفت: «این مارتا گذا را من خودم دیده بودم.» مرد دیگری می گفت: «سوجی آدم بسیار مهربانی بود، یادش بخیر.» اما در کتاب «مرگ رنگ» در گفتگوهایی که با مردم شهر اردبیل شده، همه به وجود شاعری به نام «استاد ناصر دلخون» شهادت داده اند و عکسش را هم در این کتاب چاپ کرده اند. اما واقعیت چیز دیگریست. واقعیت این است که من رفیقی داشتم به اسم ناصر که همیشه دلش از روزگار خون بود. مدام داشت ریشش را می کند. حرص و جوش می خورد. و من اسمش را گذاشته بودم ناصر دلخون. بعدها این نام را برای آن شاعر خرقه پوش برگزیدم که خوشبختانه مورد استناد پیدا کرد و من فهمیدم که آدم باید مواظب حرف زدنش باشد.

اما ابعاد دیگر «سمفونی مردگان» با شخصیت آیدین کثرت می یافت. نامه های بسیار و تلفن های بسیار داشته ام که افرادی خود را در آیدین یافته اند و انگار این زندگینامه آنان بوده است.

واقعیت، تخیل، و رؤیا چنان در هم گره خورد که تا مدتها خودم خوابهایم را با این شخصیت ها می دیدم. روبروی کارخانه پنکه سازی، یا در بازار آجیل فروشها.س: برای تصویر فضای جنگ جهانی دوم، ماجرای چتربازها، رفتن شاه و اعتصاب کارگران از چه منابعی استفاده کردید؟

ج: کتاب ارزشمندی در دستم بود با عنوان «اردبیل در گذرگاه تاریخ» تألیف بابا صفری. من حتا از لحن، فضا و احساس این نویسنده سودهای فراوان بردم. گاهی حس می کنم آقای بابا صفری این کتاب را برای من نوشته بود. کتابی که اگر کسی آن را ورق بزند، ارتباطی از آن با «سمفونی مردگان» درک نخواهد کرد. آن کتاب را باید درک کرد و «سمفونی مردگان» را ورق زد.


Mr.Abbas Maaroofi, An Iranian Writer In Germany Likes Baba Safari's Works


HISTORY Of ARDABIL:

660: Comes under control of the Muslim Arabs, by treaty.
1220: Destoyed by the Mongols.
1827: Russians destroy large parts of the library of the Shrine of Shaykh Safi, and steal many items.منابع گوناگون برای مطا لعه شهر تاربخی اردبیل


1)Baba Safari, Ardabil Dar Guzargah-i Tarikh (Ardabil: Islamic Azad University Press, 1991).
2)H.E. Chehabi, "Ardabil Becomes a Province: Center-Periphery Relations in the Islamic Republic of Iran," International Journal of Middle East Studies 29 (Spring 1997): 235-253.
3)Bert Fragner, "Ardabil zwischen Sultan und Schah. Zehn Urkunden Schah Tahmasp II," Turcica 6 (1975).
4) Monika Gronke, Derwische im Vorhof der Macht: Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Nordwestirans im 13. und 14. Jahrhundert (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1993).
5)Staatsrat v. Hahn, "Die Stadt Ardebil einst und jetzt," Asien 10 (October 1910).
6) Robert Hillenbrand, "The Sarcophagus of Shah Ism_`_l at Ardab_l," in Andrew J. Newman, ed., Society and Culture in the Early Modern Middle East: Studies on Iran in the Safavid Period (Leiden: Brill, 2003), pp. 165-190.
7)Laurence Lockhart, Persian Cities (London, 1971).
8)Margaret Medley, "Islam, Chinese Porcelain and Ardabil," Iran 13 (1975).
9)A.H. Morton, "The Ardabil Shrine in the Reign of Shah Tahmasp I," Iran 12 (1974).
10)Fariba Zarinebaf-Shahr, "Economic Activities of Safavid Women in the Shrine-City of Ardabil," Iranian Studies 31:2 (Spring 1998): 247-262.
The Bibliographia Iranica is collected and categorized by Prof. Houchang E. Chehabi.

Courtesy of Versatel

Professor Houchang E. Chehabi


Do YOU Want To Have Some Links To Azerbaijan & Baba Safari? If Yes, Please Click On This PLace

The Websites Related to Baba Safari:
Mathematic of Honesty
Baba Safari & Wordpress
Biography Of Baba Safari
Respect All Humans & Baba Safari>
Democratic Principles of Baba Safari
Azizim Baba
Father of History

The Farsi Website Related To Music:
Please Link For Farsi SongsScience & Technology:

The Scientific Films & Webs
Pictures & Ardabil
Stem Cells, Cloning (Films)& Biomedical Links
Science & Medicine
Dr. Negin Haghi
Dr. Miri
Cancer
Pezeshknews
Dr. Kamali
Salamatiran
Goldenlinks 4 Doctors
Pezeshk-Info
Pars Translator
Medicalscience
Rhodospirillum rubrum;Purple Non-Sulphur Bacteria
Bacterial Metabolism & Photosynthesis
Videovat and Experiment
Quantum Bush
Europe & Talk
مرد و حرفش
rigolade Azeri
Sen gelmez oldun
Ismayli bazar
Ismayli bazar (11)
Driving home, listening to The Organ
Who cares?
How to convert a WMV
Glossary - Explanations of common video terms
Convert WMV to AVI
Convert
Audio/Video Editing, Converter
Baku’s harbor is known as the finest on the Caspian Sea
Chalcosoma
Courtesy of Versatel


Azerbaijani Music:
Azerbaijani Music
Azerbaijani Music
Azerbaijani Dance(Video Clips
Turkish Songs
A Collection of Websites & Links to Azerbaijani MusicCourtesy of Versatel

The Mountain Karbakh In Caucasus:

Karabakh
Human


Intervention:

History of Azerbaijan And Intervention of the Foreign Countries

Turkish

Turkish Songs and Dances


0 Comments:

Post a Comment

<< Home